Oplossingen voor connectiviteit: in en naar het Datacenter, Kantoor en Cloud

Wat is connectiviteit?

In de context van colocatie heeft connectiviteit betrekking op netwerkverbindingen en internetverbindingen: 1) tussen netwerkinfrastructuur in datacenters, 2) voor naar kantoor en 3) voor naar de cloud. Hiermee zorgt connectiviteit voor verbinding van servers en computers met het internet, voor hybride IT en voor het aanleggen van zakelijke netwerken. Denk bij het laatste aan kantoornetwerken, en aan de communicatie tussen autonome netwerken voor het gebruik van diensten van andere organisaties en bedrijven.

Connectiviteitsoplossingen
De genoemde drie connectiviteitsoplossingen – voor in en naar het datacenter, voor naar kantoor en voor naar de cloud – zijn voor de onderneming die rackspace huurt normaliter onmisbaar. Bij het huren van een serverruimte in een professioneel datacenter hoort daarom óók het regelen van connectiviteit. Colocatie en connectiviteit zijn, anders gezegd, nauw met elkaar verbonden. Voor elke connectiviteitsoplossing zijn er specifieke technische standaarden en infrastructurele mogelijkheden. Deze variëren van zakelijk internet, glasvezelverbindingen en cloud connect tot uiteenlopende netwerkverbindingsopties met bijbehorende protocollen. Voorbeelden zijn IP Connect / IP Transit, Cross Connect, Metro Connect, WDM Connect, Dark Fiber, VLAN, IPv4 / IPv6 adressen en BGP. Deze connectiviteitstools lichten we verderop deze pagina één voor één toe. Deze tools zijn op maat inzetbaar voor het zo efficiënt mogelijk (kostenvoordelig, betrouwbaar en met hoge snelheid) aanleggen van de internet- en netwerkconnectiviteit, gericht op de gewenste doelen en toepassingen.

Connectiviteit:

  • Is onlosmakelijk verbonden met colocatie
  • Heeft betrekking op 1) datacenterverbindingen
  • Heeft betrekking op 2) het kantoornetwerk
  • Heeft betrekking op 3) cloud connect / hybride IT
  • Legt hoogwaardige verbindingen met het internet
  • Vormt en koppelt lokale computernetwerken
  • Verbindt autonome netwerk(diensten) met elkaar
  • Maakt gebruik van zakelijk internet, glasvezel en dark fiber
  • Maakt gebruik van vaste infrastructurele tools en protocollen

Connectiviteit van DC1.AMSTERDAM

DC1.AMSTERDAM verzorgt colocatie en hybride connectiviteit (vanaf 1 of 10Gbps) in één; met lage latency verbindingen en redundante netwerkroutes, op een sterke, autonome basis.

Connectiviteit zorgt voor zakelijke netwerkverbindingen en internetverbindingen: in en tussen racks in één of meerdere datacenters, voor naar kantoor en voor naar de cloud. De onderneming die colocatie afneemt heeft óók connectiviteit nodig; voor zowel een hoogwaardige verbinding met het internet, het aanleggen van een zakelijk kantoornetwerk, het verbinden met diensten van andere partijen als voor hybride IT.

De voordelen van het afnemen van connectiviteit via DC1.AMSTERDAM

Het antwoord op de vraag: “Wat is connectiviteit?” heb je kunnen lezen. We hebben het gehad over connectiviteit voor bij het huren van rackspace, in een professioneel datacenter. Colocatie en connectiviteit horen bij elkaar: zonder elkaar zijn ze niet functioneel. De onderneming die een serverruimte huurt wil, of beter gezegd moet, ook de oplossingen voor de internet- en netwerkverbindingen direct en goed geregeld hebben.

Wat heeft colocatie dienstverlener DC1.AMSTERDAM te bieden als oplossing voor het zakelijke internet- en netwerkvraagstuk? Wat zijn de voordelen van DC1.AMSTERDAM als het gaat om connectiviteit? We leggen het je nu uit.

DC1.AMSTERDAM biedt colocatie en connectiviteit in één. Dat is een eerste, groot voordeel. Je hebt voor beide essentiële datacenter diensten via ons als colocatie provider slechts één partner, één aanspreekpunt. Dat bespaart geregel, uitzoekwerk en tijd. Belangrijk daarbij is dat onze connectiviteitsdiensten ook van het hoogste niveau zijn. Dat je er een gunstige prijs voor betaalt. En dat we altijd ook echt de beste oplossing bieden. En dat doen we. Met connectiviteit op maat. We zijn daarin namelijk volledig autonoom.

Autonome aanbieder van connectiviteit
DC1.AMSTERDAM is een autonoom georganiseerde leverancier van connectiviteit. We verrichten alle bijbehorende diensten en (aansluit)werkzaamheden in eigen beheer. Naast onze colocatie diensten werken we dus óók bij onze connectiviteitsdiensten onafhankelijk. We zijn daarbij volledig vertrouwd met de markt van aanbieders van zakelijk internet en andere relevante partijen voor datacenter connectiviteit.

Kortom, connectiviteit uitbesteden aan DC1.AMSTERDAM is meervoudig interessant, juist door de combinatie van onze kennis en kunde met een uitstekend netwerk. Dat uit zich in maatwerkgerichte oplossingen voor connectiviteit van hoge kwaliteit. Dit lichten we in de navolgende alinea’s toe. Bovendien profiteer je als klant van een aantrekkelijk prijsvoordeel, als gevolg van onze marktkennis, onze goede contacten, contracten en de schaalvoordelen die we behalen.

Connectiviteit van hoge kwaliteit: dit is waarom
DC1.AMSTERDAM biedt prijsvoordelige (internet)connectiviteit. Die richten we op maat in. Dat doen we conform de wensen van de onderneming: onder andere schaalbaar, zorgvuldig afgestemd op haar IT-apparatuur, met betrouwbare verbindingen en uiteraard met de benodigde hoge capaciteit. Maar is er nog wel méér dat we kunnen vertellen over de hoge kwaliteit van onze bedrijfskritische, stabiele, snelle en daarmee kostenbesparende datacenter connectiviteit.

Door onze autonomie hebben we een onafhankelijk aanbod. En dat maakt ons anders. In tegenstelling tot veel andere aanbieders van zakelijke (internet)connectiviteit zijn we niet gebonden aan één leverancier. We werken samen met vele Nederlandse providers en wereldwijde TIER-1 providers (carriers). Daarmee bieden we een brede keuze, zoals gezegd bovendien onafhankelijk. Zo hebben we altijd de beste prijs-kwaliteitverhouding binnen bereik, gericht op de specifieke situatie.

Het gaat niet alleen om de beste glasvezel, VLAN of DSL verbindingen met hoge beschikbaarheid en binnen redundant opgebouwde netwerken. Dankzij ons eigen, autonome netwerk spelen we namelijk óók flexibel en maatwerkgericht in op additionele diensten en behoeften. We denken bijvoorbeeld mee over de inrichting, om vanaf het kantoor tot het dichtstbijzijnde internetpunt de snelste verbinding te realiseren.

Korte, snelle netwerkroutes tot stand brengen voor de connectiviteitsbehoefte in kwestie, is een specialisme dat DC1.AMSTERDAM beheerst. Zo gaan we voor directe verbindingen of anders alléén voor de kwalitatief betere transit providers. Bij vertragingen op het internet kunnen we het dataverkeer ook via een andere, op dat moment efficiëntere route laten lopen. Daarnaast bieden we in onze datacenters flexibele connectiviteit met de top van de cloud providers, connectiviteit tussen datacenters, directe aansluitingen op internet exchanges, BGP-ondersteuning, internet (IP Connect / IP Transit), IP-adressen (IPv4 en IPv6) en méér. Elk van die afzonderlijke connectiviteitsoplossingen lichten we nu verder toe. Daarbij verdelen we deze diensten onder in connectiviteit voor het datacenter, voor kantoor en voor de cloud.

Oplossingen voor connectiviteit (1): in en naar het datacenter

Zoals beschreven zijn diensten voor connectiviteit nauw verbonden met het huren van een serverruimte. De bedrijfsservers en aanverwante netwerkapparatuur bevinden zich in het datacenter. De vraag rijst: waaruit bestaan de connectiviteitsoplossingen – in het algemeen en van DC1.AMSTERDAM in het bijzonder – op het vlak van internet- en netwerkverbindingen in het datacenter? De antwoorden gaan over IP Connect / IP Transit, Cross Connect, Metro Connect, WDM Connect, Dark Fiber, VLAN, IPv4 / IPv6 adressen en BGP.

Deze oplossingen voor connectiviteit in het datacenter beschrijven we in de volgende alinea’s per punt. Daarbij vertellen we wat ze inhouden én wat DC1.AMSTERDAM hierin kan betekenen – en voor een groot deel zelfs ook onderscheidend maakt.

IP Connect / IP Transit

Huur je een serverruimte? Dan kun je een IP connect aanvragen voor hoogwaardig zakelijk internet met extra capaciteit: datacenter internet. Hiervoor vraag je IP transit aan voor in je rack, en dat kan via DC1.AMSTERDAM. Daarmee verkrijg je een geavanceerdere internetverbinding dan standaard zakelijk internet zoals voor op kantoor. IP connect biedt een hogere poortsnelheid en verbindingen van minimaal 1Gbps of 10Gbps.

Cross Connect

Een rechtstreekse verbinding aanleggen tussen jouw rack en een rack van een andere partij in datzelfde datacenter? Dan is sprake van een cross connect. Je legt er een privé connectie mee naar de faciliteiten van die andere partij, meestal via fiber, over een relatief korte, want inpandige route. Van cross connects wordt veel gebruikgemaakt. Het is namelijk ook goedkoper dan het aanleggen van een langere verbinding naar een datacenter verder weg.

Het loont derhalve als jouw rack zich in een datacenter bevindt waar ook de IT-infrastructuur staat van organisaties die de gewenste diensten aanbieden. Vooraf weet je wellicht niet altijd welke bedrijven en faciliteiten dit zullen (kunnen) zijn. Dat versterkt de meerwaarde om je (server)apparatuur te plaatsen in één van onze datacenters waar ook veel andere organisaties zijn gehuisvest, met hun potentieel interessante diensten van dien.

Het aanleggen van een cross connect besteed je gemakkelijk uit aan DC1.AMSTERDAM. Met een Letter of Authorization (LOA) van de eigenaar van het andere rack verkrijgen we toestemming om naar jouw rack hiervoor de benodigde aansluitingen te realiseren. Vervolgens kun je zelf patchen: het op maat configureren van de nieuwe netwerkconnectie, onder meer met het inpluggen van de benodigde netwerkkabels.

Metro Connect

Een rechtstreekse verbinding tussen jouw rack en dat van een partij die is gehuisvest in een ander datacenter, mits nog binnen dezelfde metropool, heet een metro connect. Net als bij een cross connect verkrijg je er een rechtstreekse verbinding mee vanaf je (server)apparatuur naar de diensten van die andere partij. Alleen staat bij een metro connect hun serverrack elders. Daardoor is een verbinding nodig die het pand uitgaat, naar doorgaans eveneens een datacenter. Een metro connect gaat dus letterlijk verder dan een cross connect. Ook een metro connect besteed je gemakkelijk aan DC1.AMSTERDAM uit. Net als bij een cross connect kunnen we met een LOA het rack voorbereiden voor de benodigde aansluitingen, waarna je zelf de verdere fysieke verbinding(en) kunt patchen.

WDM Connect

Heb je voor een nieuwe verbinding een glasvezeltraject nodig? Dan kun je ‘meeliften’ op een al bestaande Wavelength Division Multiplexing (WDM) fiber. WDM is een efficiënte en daarmee voordelige oplossing voor wie meerdere, of zelfs vele, losse verbindingen nodig heeft. Los van een investering in de aansluitapparatuur neem je via WDM immers maar één fysiek glasvezeltraject af – in plaats van een apart traject voor elke afzonderlijke verbinding.

Bij een WDM connect bestaat één glasvezelkabel uit verschillende golflengtes van licht, met elk een kleur. De ingaande kleur is hetzelfde als de uitgaande. Aan de ingangszijde krijgt het licht van elke afzonderlijke golflengte telkens een unieke bron van informatie mee. Zo kan een WDM fiber, via één enkele kabel, meerdere, onafhankelijke verbindingen leveren.

Bij WDM connect is er onderscheid tussen CWDM (Conventional/Coarse Wavelength Division Multiplexing) en DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Bij CWDM kunnen er maximaal 18 kleuren door de fiberkabel. Bij DWDM zijn er tot wel 160 kleuren mogelijk. DC1.AMSTERDAM levert beide WDM connect mogelijkheden.

Dark Fiber

Voor connectiviteit in een datacenter is naast een WDM verbinding of een VLAN verbinding (zie verderop) ook een dark fiber mogelijk. Dat is een exclusieve glasvezelverbinding over een langeafstandstraject, rechtstreeks van het beginpunt naar het eindpunt. Deze verbindingspunten hoeven niet per se in een datacenter te liggen.

De naam dark fiber is ontleend aan het feit dat er letterlijk geen licht op staat. Het is een extensie van een metro connect die, zoals hiervoor beschreven, een rechtstreekse connectie is tussen twee punten binnen dezelfde stad of metropool. Een dark fiber gaat dus buiten die grenzen, zoals het geval is bij een netwerktraject van de ene naar een andere stad.

Een dark fiber is de meest exclusieve verbinding, gevolgd door een WDM verbinding en daarna een VLAN (zie de uitleg verderop deze pagina). DC1.AMSTERDAM ontvangt regelmatig een verzoek voor het regelen van een dark fiber. Met onze kennis van de markt en contacten met de leverende partijen in de regio bieden we voor elke locatie en situatie niet alleen een kwalitatieve, maar ook prijsvoordelige dark fiber oplossing.

VLAN

Een LAN (Local Area Network) is een afgeschermd, lokaal computernetwerk waarbinnen de aangesloten apparaten snel data en bestanden kunnen uitwisselen. Om in één klap op grotere schaal en daarmee kostenefficiënt meerdere van deze onafhankelijke LAN’s te kunnen creëren, is er VLAN: een Virtual Local Area Network. Bij deze virtuele opdeling krijgt elk afzonderlijke LAN zijn eigen digitale kenmerk mee. Het digitaal scheiden van elke LAN gebeurt in plaats van het telkens apart een scheiding aanbrengen door fysieke bekabeling.

Een VLAN biedt ook snelle uitbreidingsmogelijkheden voor LAN’s. Wil je als onderneming een LAN in je datacenter rack, met bijgaande data en bestanden, koppelen met je kantoor elders in het land? Beschik je niet over een eigen IT-afdeling of wil je deze niet belasten met deze expertise? Als colocatie provider kan DC1.AMSTERDAM hierbij assisteren zonder allerlei fysiek kabelwerk te hoeven verrichten. In plaats daarvan kennen we, binnen ons netwerk in Nederland, een VLAN toe die de gevraagde route snel en efficiënt aflegt.

QinQ
Heeft je onderneming een veelvoud aan nieuwe VLAN’s nodig? Dan maakt DC1.AMSTERDAM gebruik van de QinQ technologie. Daarmee kan een reeks aan identieke VLAN’s in één netwerktransport worden gecombineerd, zonder onderlinge interferentie. Heb je bijvoorbeeld twee racks gehuurd, in twee verschillende van onze datacenters? En wil je een grote reeks aan VLAN’s van het ene naar het andere rack aanleggen? Dat kan. Met QinQ geven we dan de identieke VLAN’s een overkoepelende ID mee, zodat we deze feitelijk als één informatiepakket kunnen versturen. Vervolgens krijgen de VLAN’s in het rack van eindbestemming weer hun eigen ID. Zo hoef je via ons als tussenpersoon maar één ID te registreren voor een meervoudig VLAN transport.

IPv4 / IPv6 adressen

Het Internet Protocol biedt een standaard adresindeling: het IP-adres. Elk IP-adres vormt een unieke, numerieke identiteit op basis waarvan systemen met elkaar kunnen communiceren. Huur je rackspace via DC1.AMSTERDAM? Dan kun je via ons bij elke uplink – een verbinding vanuit het rack met het internet – IP-adressen huren.

DC1.AMSTERDAM verhuurt IPv4-adressen (Internet Protocol versie 4) en biedt gratis IPv6-adressen (Internet Protocol versie 6). Het nieuwere IPv6 biedt een enorm grotere reeks aan unieke adressen (een 128-bits reeks voor hexadecimale combinaties, gescheiden door een dubbele punt) dan de IPv4-adressen, die langzamerhand vergeven raken. Een ander voordeel van de bijgewerkte internetprotocolstandaard IPv6 is dat deze snellere, efficiëntere verbindingen legt tussen de unieke apparaten, dankzij de mogelijkheid van rechtstreekse onderlinge communicatie. Echter, ook IPv4 is nog altijd veel in gebruik.

DC1.AMSTERDAM biedt zowel IPv4-adressen als IPv6-adressen. Je kunt ook provider onafhankelijk je eigen IP-adres(sen) aanschaffen en overal naartoe meeverhuizen. Dat beperkt bij een overstap soms lastige administratieve en communicatieve handelingen. Veel ondernemingen echter kiezen voor het gemak van het huren van een grotere reeks van IP-adressen, mede met het oog op security, software redundantie en voor het onderscheiden van hun online diensten. Dit kan prijsgunstig, want we verhuren IP-adressen (IPv4, naast gratis IPv6), in blokken van reeksen, voor slechts een klein bedrag per adres per maand.

BGP

Het Border Gateway Protocol (BGP) is het routeringsprotocol van het internet. Dankzij BGP kunnen onafhankelijke, autonome netwerken van verschillende netwerkproviders ook onderling met elkaar communiceren. Zonder BGP zouden er geen onderlinge routes tussen deze providers mogelijk zijn, en zouden hun netwerken enkel en alleen op zichzelf staand kunnen werken.

Multi homing
Wat kan DC1.AMSTERDAM uit handen nemen als het gaat om het Border Gateway Protocol? Daarmee komen we uit bij multi homing. Als huurder van een rack wil je daarmee je bereikbaarheid kunnen garanderen (zo goed als). Dat doe je door gebruik te maken van verschillende internetverbindingen, via verschillende leveranciers.

Kies je voor multi homing dan houd je je automatisch ook bezig met BGP. Door BGP bereikbaar te zijn, verhoog je de controle, stabiliteit en leveranciers-onafhankelijkheid. Met onafhankelijke internetverbindingen via niet één, maar twee transit providers speel je al helemáál op zeker. Soms is dat zelfs noodzakelijk, zoals om compliance redenen. Het gaat hier om redundantie op transit provider niveau.

Configuratie advies
DC1.AMSTERDAM kan klanten die kiezen voor multi homing adviseren over onder meer de achterliggende netwerkinfrastructuur. We kunnen daarbij meedenken over de configuratie en zodoende helpen bij het vinden van een werkbare multi homing oplossing.

DC1.AMSTERDAM AS
We bieden de mogelijkheid om de prefix (groep IP-adressen die ondergebracht zijn in een AS-nummer) van de klant te adverteren onder ons eigen AS-nummer. In het geval van het zogeheten BYOIP (Bring Your Own IP) hoeft de klant dan alleen maar een administratieve handeling uit te voeren bij de IP-adressenbeheerder zoals RIPE. Hiervoor kan dan het AS (Autonomous System)-nummer van DC1.AMSTERDAM worden gebruikt, waarna de gewenste route via ons eigen, onafhankelijke netwerk kan verlopen.

Border Gateway Protocol, AS en IP-adressen: het actuele overzicht

DC1.AMSTERDAM Connectivity BGP AS IP Overview

Oplossingen voor connectiviteit (2): naar kantoor

Nu volgt een beschrijving van de netwerkdiensten als het gaat om de verbindingen naar kantoor. ‘Connectiviteit voor kantoor’ is een ruim begrip. Maar wat dit ook inhoudt; we kunnen het helpen realiseren. Niet alleen internetconnectiviteit, maar ook de meest uiteenlopende overige connectiviteitsvraagstukken. Tot aan uitzonderlijke, voor de klant belangrijke wensen aan toe. Voor elke situatie hebben we én een best effort oplossing én een SLA-oplossing. We bieden kantoorconnectiviteit aan via zakelijk internet, VLAN en dark fiber.

Zakelijk Internet

DC1.AMSTERDAM biedt zakelijk internet in de vorm van glasvezel en DSL. Wat zijn onze digitale smaken, voor een maatoplossing voor elke klant?

Glasvezel
Glasvezelverbindingen zijn er van regulier niveau én op het niveau van garantiestelling via een SLA (Service Level Agreement). Om bij het eerste te beginnen: we bieden een brede toegang tot de reguliere, standaard en daarmee ook goedkopere zakelijke internetverbindingen. Als best effort netwerkservice bieden we glasvezelverbindingen via WBA (Wholesale Broadband Access) op het betrouwbare netwerk van KPN. Ook de onafhankelijke netwerken Coanet (Odido, voorheen Cambrium) en Open Dutch Fiber (eveneens Odido) zijn via DC1.AMSTERDAM eenvoudig en voordelig toegankelijk.

De glasvezellijnen met garantiestelling waarvan we gebruikmaken, zijn in elk geval die van Ziggo, DCspine, Eurofiber en Odido, voorheen Tele2 / T-Mobile. Deze labels bieden de ‘echte’ zakelijke glasvezelverbindingen (veelal met VLAN). Niet alleen vanwege de daaraan verbonden SLA/garantie, maar ook vanwege de vaak grotere beschikbare capaciteit.

DSL
Een zakelijke internetverbinding via DSL – het langzamere koper – is eveneens nog verkrijgbaar. Zo wordt DSL nog geleverd via het betrouwbare WBA netwerk van KPN.

VLAN

Als leverancier van connectiviteit voor naar kantoor zijn we ook in staat om VLAN’s ‘door te trekken’; van datacenterlocaties naar kantoor- en winkellocaties. Deze netwerkoverbrugging hoeft niet per se een internetverbinding te zijn. Bij deze flexibele vorm van zakelijke connectiviteit leggen we een netwerkkoppeling van de ene naar de andere locatie, op basis van een VLAN van Ziggo, Eurofiber of andere leverancier.

Dark Fiber

Ook bij (internet)connectiviteit voor naar kantoor kan DC1.AMSTERDAM een dark fiber leveren. Onze leveranciers, met leveringsverplichting, zijn voornamelijk Relined en Eurofiber, naast meerdere regionale partijen. We voorzien hiermee in directe glasvezelverbindingen tussen kantoor en meerdere datacenters, bijvoorbeeld in driehoeksvorm.

We bieden bij connectiviteit naar kantoor een grote mate van flexibiliteit. Het hoeft ook zeker niet altijd (direct) om een verbinding met toegang tot internet te gaan. Zo kunnen we, bijvoorbeeld, de connectiviteit vanuit verschillende kantoor- of winkellocaties in een datacenter rack laten uitkomen. Om vervolgens pas aldaar de verbinding met het internet te leggen, omwille van veiligheid.

Houd als klant dus zelf de controle over internettoegang met eigen IP-adressen, maar laat bijvoorbeeld voor de onderliggende fysieke verbindingen via DC1.AMSTERDAM de aanvullende dark fiber verbindingen aanleggen. Het kan allemaal; de fysieke verbindingen zijn het uitgangspunt, en de toepassingen vervolgens heel breed.

Oplossingen voor connectiviteit (3): naar de cloud

Als aanbieder van connectiviteit bij colocatie, is het zorgeloos uit handen nemen van hybride IT voor ons een vanzelfsprekendheid. Regel via DC1.AMSTERDAM snel een directe verbinding met de public cloud; via cloud connect of VPN (tunnel).

Cloud Connect

Voor hosting, back-ups en het opslaan van bestanden en data: de public cloud is onmisbaar. We hebben directe, low latency cloud verbindingen met Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Oracle Cloud, Salesforce Cloud, SAP Cloud Platform en Nutanix Enterprise Cloud. Dit kunnen we voor je tot stand brengen door middel van een flexibel instelbare VLAN.

Deze rechtstreekse, wereldwijde netwerkverbindingen naar de cloud, verzorgen en beheren we onder een SLA. Hierbij wordt de continuïteit van het netwerkverkeer gegarandeerd door middel van redundante verbindingen.

VPN (tunnel)

Je kunt natuurlijk ook een VPN gebruiken om een cloud connect te realiseren. Ook dit ‘instapmodel’ is mogelijk met gebruik van het onafhankelijke (!) netwerk van DC1.AMSTERDAM. Daarmee profiteer je al meteen van onze veilige, eigen, directe verbindingen met genoemde public cloud wereldspelers, waaronder Google en Amazon.

Wat maakt DC1.AMSTERDAM als provider van connectiviteit autonoom?

De term ‘autonoom’ is al eerder gevallen. Niet voor niets. Om voor elke wens en situatie de beste kwaliteit van connectiviteit te kunnen leveren, is het cruciaal om in alle gevallen onafhankelijk, uit alle opties, de meest geschikte te kunnen kiezen. Maar hoe ziet deze autonomie er bij ons precies uit? Hoe komen onze connectiviteitsdiensten tot stand?

In onze filosofie hoort autonomie ontegenzeglijk bij internet. Het internet bestaat uit een enorme verzameling netwerken – en ook wij dragen bij aan die internetconnectiviteit. Dus doen we dat volgens die kernwaarde van het internet: op autonome wijze. Al onze internetdiensten en -faciliteiten zijn er tot in de kern op ingericht, en wel als volgt.

Ons eigen autonome netwerk
Ten eerste hebben wij, DC1.AMSTERDAM, zelf ons eigen netwerk volledig autonoom georganiseerd. We beschikken hiervoor over twee fysieke hoofdlocaties met elk een (Juniper) core router. Deze beide (Amsterdamse) locaties van de hoofdrouters in ons netwerk zijn Equinix AM7 en Nikhef. Qua netwerkinfrastructuur behoren deze datacenters tot de best bereikbare van Nederland, en Nikhef zelfs ter wereld. Per router hebben we, links en rechts gespiegeld, redundante één-op-één-koppelingen met wereldwijd vooraanstaande TIER-1 providers (carriers), internet exchanges en content aanbieders.

De crux voor een goede aanbieder van connectiviteit? Dat is om met het eigen netwerk dáár aanwezig te zijn waar ook veel, liefst tot wel honderden andere partijen met hun netwerken en online diensten zich bevinden. Dat verschaft niet alleen een potentiële, laagdrempelige toegang tot tal van faciliteiten. Belangrijker nog zijn de kwaliteit van die netwerken en de lage latency die gepaard gaan met een directe, inpandige toegang daartoe. Immers, hoe dichter (als eindgebruiker van de internetverbinding) bij de bron, met weinig of zelfs géén tussenliggende andere partijen, hoe sneller en beter de overdracht. Bovendien: hoe kleiner de kans op onderbrekingen, hoe groter de stabiliteit én hoe groter vaak ook de capaciteit.

DC1.AMSTERDAM levert rechtstreekse verbindingen en de kortste, fysieke, bovendien redundante netwerkroutes. Deze zijn onder te verdelen in routes naar 1) partijen die online content en diensten leveren, 2) peering routes en 3) transit routes.

1 Content dienstverleners
Private Network Interconnect (PNI) geeft onze core netwerken rechtstreekse verbindingsopties met wereldwijd de grootste content aanbieders. We zijn direct verbonden met Google, Microsoft, Amazon, Netflix, Twitch, Megaport en T-Mobile (Odido). Hiervoor is niet de omweg van IP transit nodig (zie hierna). Dit levert heel lage latency op, zoals naar Google: met een verbindingssnelheid van onder de 1 milliseconde.

2 Peering
Via zogeheten peering kunnen we netwerkconnectiviteit leveren via meerdere internet exchanges, verspreid over diverse datacenters. DC1.AMSTERDAM beschikt over centrale, fysieke, redundante koppelingen met AMS-IX, SpeedIX, InterIX en Frys-IX.

3 Transit
Voor zover geen PNI of peering mogelijk is voor een directe toegang tot belangrijke aanbieders van online diensten en netwerken, zijn er de IP transit verbindingen. DC1.AMSTERDAM staat in verbinding met de beste transit providers, waaronder GTT en NTT. Dat zijn trans-Atlantische netwerkpartijen, TIER 1 netwerk providers, die feitelijk de aorta / backbone vormen van het internet.

Connectiviteit prijzen en specificaties

Zie hier het prijsoverzicht van de oplossingen voor colocatie én connectiviteit van DC1.AMSTERDAM. Zoals je kunt zien bieden we onder meer een redundante internet uplink (1Gbps of 10Gbps) bij full racks. Internet dataverkeer en bandbreedte zijn altijd inbegrepen (flat fee). Eveneens standaard inbegrepen zijn IPv4 (8x) en IPv6 adressen. Hetzelfde geldt voor redundante voeding (A + B feed), in elk pakket. De stroomkosten zijn op basis van verbruik, uitgezonderd bij het shared rack pakket. Vraag ook naar ons advies, ons netwerk en onze uitvoerende werkzaamheden als het gaat om connectiviteitsoplossingen op maat.

RACKSPACE
PER RACK UNIT

€ 100,45 PER MAAND

19″ colocatie rack unit
(1U x 60cm x 120cm)

Redundante voeding (A + B feed)

0,5A stroomverbruik inbegrepen

Enkelvoudige UTP uplink (1Gbps)

1Gbps internet dataverkeer / bandbreedte inbegrepen

IPv4 (8x) en IPv6 adressen

Pantry (koffie en thee)

MEEST POPULAIR

RACKSPACE
per Rack – 1Gbps

€ 900,90 PER MAAND

19″ colocatie rack
(46/47U x 60cm x 120cm)

Redundante voeding (A + B feed)

Stroomkosten op basis van werkelijk verbruik

Redundante fiber uplink (1Gbps)

1Gbps internet dataverkeer / bandbreedte inbegrepen

IPv4 (8x) en IPv6 adressen

24/7 toegang tot het rack

Pantry (koffie en thee)

RACKSPACE
per rack – 10Gbps

€ 1032,15 PER MAAND

19″ colocatie rack
(46/47U x 60cm x 120cm)

Redundante voeding (A + B feed)

Stroomkosten op basis van werkelijk verbruik

Redundante fiber uplink (10Gbps)

10Gbps internet dataverkeer / bandbreedte inbegrepen

IPv4 (8x) en IPv6 adressen

24/7 toegang tot het rack

Pantry (koffie en thee)

Vermelde tarieven zijn exclusief btw.

Het stroomtarief (per kWh) is de actuele toegewezen waarde in ons aanbod.
Aangezien het stroomtarief onderhevig is aan marktomstandigheden,
kan dit een prijswijziging dicteren van het stroomtarief in de toekomst.

“Ons kantoor is nu direct verbonden met onze beide datacenter locaties, via dark fiber. DC1.AMSTERDAM heeft ons turnkey geholpen met zowel colocatie als met 100Gbps connectiviteit, tussen in totaal drie locaties. We hebben nu zelfs 100Gbps internettoegang op kantoor. Met deze integrale oplossing zijn we, absoluut, zeer content.”

Datacenter locaties voor connectiviteit

Als colocatie dienstverlener bevindt DC1.AMSTERDAM zich in drie hoogwaardige datacenters in Amsterdam, via onze strategische datacenter partners Digital Realty en NorthC. De drie locaties zijn Datacenter Business Park (AMS18), Datacenter Science Park (AMS17, Data Tower) en Datacenter Fokker Logistics Park (OUM01) in Oude Meer.

Naast professionele colocatie bieden we óók connectiviteit, afgestemd op de specifieke wensen van de klant. Op deze informatiepagina over connectiviteit kun je er alles over lezen. Als afnemer van rackspace heb je zo meerdere zekerheden via één, nota bene voordelige deal. Je combineert een uitstekende plek in een topdatacenter met een kant en klare oplossing voor connectiviteit. Voor zakelijk internet hoef je dus niet op zoek naar een externe partner. Bovendien bieden we dit op maat aan, en ook nog eens voordeliger!

Nog meer locaties voor connectiviteit
Naast een colocatie plek in één van de drie professionele datacenters, met daarin de faciliteiten die je nodig hebt, hebben we voor het regelen van connectiviteit een nog veel groter aantal locaties waar deze connectiviteitsdiensten geleverd kunnen worden. Het vertrekpunt is ons eigen, autonome hoofdnetwerk met twee core routers, in de beste netwerk datacenterlocaties: Equinix AM7 en Nikhef. Als onderdeel van die twee netwerklocaties verschaft DC1.AMSTERDAM al een directe, lage latency toegang tot de online content en diensten van enkele honderden wereldspelers. Daarnaast hebben we via peering toegang tot de locaties van een vijftal internet exchanges: AMS-IX, SpeedIX, InterIX en Frys-IX. Tot slot staan we voor IP transit connectiviteit in verbinding met beste trans-Atlantische TIER 1 netwerk providers, waaronder GTT en NTT.

DC1.AMSTERDAM: contact opnemen

Autonome oplossingen voor colocatie én connectiviteit! Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Persoonlijk kennismaken met iemand van onze coöperatieve onderneming? We helpen je graag verder bij het vinden van perfect passende connectiviteit.

DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Company
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Agreements
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Users
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Rackspace
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Rackspace Usage
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Orders