Serverruimte: weten waarover het gaat

Serverruimte

Weten waar je dé degelijke, duurzame serverruimte oplossing vindt die het beste past bij je bedrijf, is ten eerste: weten waarover het gaat. Vind hier welke mogelijkheden, prijzen en inbegrepen diensten er voor het huren van een serverruimte zijn.

Inhoudsopgave

 1. De betekenis van serverruimte
 2. Serverruimte huren en bijbehorende diensten
 3. Servers plaatsen via DC1.AMSTERDAM
 4. Waarom een serverruimte huren bij DC1.AMSTERDAM?
 5. Datacenterkeuze
 6. Serverruimte mogelijkheden
 7. Serverruimte prijzen
 8. Alles-in-1
 9. Rechtstreeks via DC1.AMSTERDAM: zowel een serverruimte als connectiviteit
 10. Meer over DC1.AMSTERDAM
 11. Vrijblijvend contact opnemen voor het huren van een serverruimte

De betekenis van serverruimte

Een serverruimte biedt plaats aan fysieke servers. Het heeft voor deze hardware geoptimaliseerde omstandigheden om veilig en onafgebroken te kunnen functioneren. De serverruimte bevindt zich doorgaans in een daarvoor geoutilleerd, professioneel datacenter. Dit gebouw voorziet in rackspace via serverkasten, en in stroom. Verder richt het zich op koeling, brandveiligheid, beveiliging, certificering en biedt het remote hands.

Serverruimte huren
De rackspace binnen de professionele serverruimtes is er, behalve voor de fysieke servers, ook voor het plaatsen van overige apparatuur behorend bij de IT-infrastructuur. Al deze hardware is en blijft eigendom van het bedrijf, de persoon of organisatie. De aanbieder van een serverruimte, ook wel colocatie genoemd, zorgt voor een aanbod van de benodigde aantallen rack units op maat, en regelt de bewaking, het datacenterbeheer, klimaatbeheersing, stroomvoorziening en onder meer brandpreventie. De klant die een serverruimte wil huren, heeft hiermee centraal én kostenvoordelig een betrouwbare, efficiënte plaats voor het laten draaien van zijn, haar of hun fysieke servers.

Ruimte voor servers
Een fysieke server staat ten dienste van andere computers. Vanuit de serverruimte zorgt deze server namelijk voor de opslag en/of de verwerking van bestanden en data. De server houdt daarmee websites, domeinen, e-mailverkeer en ander webverkeer online. Dat doet de server via het besturingssysteem in combinatie met software. Naast dit type server zijn er ook opslagservers waarvoor je een serverruimte kunt huren. Een bekend voorbeeld van eigenaren hiervan zijn aanbieders van opslagruimte via de cloud.

Serverruimte:

 • Bevindt zich (meestal) in een professioneel datacenter
 • Biedt rackspace op maat voor servers en bijbehorende IT-hardware
 • Gaat samen met diensten; zoals rond stroom, koeling, bewaking en brandveiligheid
 • Je server(s) plaatsen in een centrale serverruimte is efficiënt en kosteneffectief
 • De servers blijven in beheer van de eigenaar / huurder van de serverruimte

Serverruimte huren en bijbehorende diensten

Na het lezen van het introducerende deel is het volgende alvast duidelijk. Een serverruimte bevindt zich in een datacenter en daar vind je méér dan alleen de fysieke racks voor het kunnen plaatsen van de servers en overige apparatuur. Je kunt er eveneens vertrouwen op de professionele aanwezigheid van meerdere andere diensten. Deze colocatie diensten zijn onmisbaar bij het uitgangspunt om de servers onafgebroken en betrouwbaar hun werk te laten doen. Deze diensten zetten we hier één voor één op een rij, met toelichting.

Rackspace

Rackspace vormt de fysieke basis voor de serverruimte. Racks zijn gestandaardiseerde serverkasten in het datacenter voor het plaatsen van de server(s), switch(es), router(s) en overige IT-apparatuur. De eigenaar hiervan kan de rekruimte – rackspace – huren in de benodigde hoeveelheid, afgestemd op de aantallen te plaatsen servers. De onderneming die zijn hardware wil stallen in de serverruimte, kan één of meerdere full racks huren, maar ook een half rack of een nog kleiner deel van de serverkast.

Eenheden
De hoeveelheid rackspace wordt gemeten in eenheden Rack Unit (RU of U). Deze rackspace eenheid heeft gestandaardiseerde afmetingen: 1,75 inch (4,445 centimeter) hoog in de meest voorkomende 19 inch brede serverkast. Per eenheid is hierin plaats voor één 1U server of ander stuk ‘platte’ hardware van 1U. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld 2U en 3U servers en hardware, waarvoor twee respectievelijk drie rack units nodig zijn.

Soorten rackspace
De diepte van een rack is meestal 100 centimeter of, bij de betere serverruimte dienstverleners, 120 centimeter. De totale hoogte is doorgaans 42U tot 47U. Een gedeelte van een rek (rack) huren noemen we shared rackspace huren. Het datacenter biedt eveneens de mogelijkheid tot het huren van rackspace in een afgesloten deel van de serverruimte. Zo’n privé serverruimte kan een private cage, private corridor of private suite zijn. Alle racks bieden standaard uniformiteit voor het redundant kunnen aansluiten van de benodigde stroom en netwerkverbindingen.

Stroom

Een precaire dienst bij een serverruimte is het leveren van stroom. Dat er stroom nodig is voor de servers en hardware in werking, behoeft geen nadere uitleg. De wijze waarop de stroomvoorziening in een datacenter is ingericht, is echter cruciaal. Bij stroomuitval zal er altijd voldoende back-up moeten zijn, instant bovendien. Alleen zo kunnen de servers en andere IT-hardware de websites, apps en alle andere internetapplicaties waarvoor zij dienst doen, online blijven houden. Zonder kortstondige, laat staan langdurige uitval. Generatoren en andere back-upstroomvoorzieningen zijn in een datacenter dan ook onmisbaar. Dat geldt ook voor een grote accuratesse bij het inrichten van het stroomnetwerk, met aandacht voor UPS redundantie.

Wat is UPS redundantie?
Uninterruptible Power Supply (UPS) is de voorziening voor het ononderbroken leveren van stroom. Valt de reguliere stroomvoorziening binnen de serverruimte dienstverlening om welke reden dan ook uit? Dan zal de aangelegde UPS redundantie het offline gaan van sites en apps moeten voorkomen, en daarmee schadelijke gevolgen zoals dataverlies, klantenverlies, herstelwerkzaamheden en omzetverlies. De noodstroom waaruit Uninterruptible Power Supply bij optredende stroomonderbrekingen put, betreft een tijdelijke stroombuffer, veelal via volgeladen accu’s.

Reguliere en back-up capaciteit
Bij serverruimte diensten zul je dan ook stroomspecificaties van datacenters tegenkomen die betrekking hebben op zowel de reguliere netstroom capaciteit als de UPS capaciteit. Maar ook op de generator capaciteit; alle uitgedrukt in megawatt. Daarnaast is er de aanduiding N+1 voor zowel de UPS redundantie als de generator redundantie. In dit geval geeft N+1 aan dat er één extra stroomvoorziening klaar staat dan feitelijk nodig zou zijn.

Prijzen in kWh
De stroomkosten die horen bij het huren van een serverruimte, drukken we uit in prijzen per kWh; kilowattuur. Zie ook de informatie over onze serverruimte prijzen, elders op deze pagina.

Koeling

De serverruimte in een datacenter biedt plaats aan gevoelige, nauwgezette, hoogwaardige apparatuur. Deze mag niet te warm (en niet te koud) worden en dus is koeling en klimaatbeheersing één van de wezenlijke professionele serverruimte diensten. Ook hier zijn back-up koelingsfaciliteiten en redundantie, van minimaal N+1, van basisbelang. Daarom geven datacenters bij hun specificaties ook informatie over het type koelsysteem, het aantal koeltorens en/of hybride koelers, de koel redundantie en onder meer de koel dichtheid, uitgedrukt in kW per rack. Het koelsysteem bestaat veelal uit gekoeld water of uit een systeem voor thermische energieopslag zoals ATES (Aquifer Thermal Energy Storage).

Brandveiligheid

Serverruimte en brandveiligheid. Op welke manieren zorgen de serverruimte provider en het datacenter voor maximale omstandigheden voor het voorkomen van brand? Conventionele spotdetectie en mistonderdrukking (waternevel onder hoge druk) zijn hiervoor veel toegepaste methoden. Onmisbaar zijn rookmelders en thermische melders, maar ook aspiratiedetectie. Dit laatste is gericht op het vroegtijdig detecteren van eventuele brand.

Beveiliging

Een serverruimte mag nimmer door onbevoegdheden betreden worden. Personen met ongewenste toegang tot de fysieke servers, hardware, netwerkinfrastructuur en stroomvoorziening, zouden de stabiele werking van websites en vele overige online applicaties kunnen saboteren, met enorme potentiële schade van dien. Zowel op financieel vlak, qua privacy inbreuk, dataverlies als bijvoorbeeld imagoschade; serverruimte beveiliging is fundamenteel voor vele bedrijven, website-eigenaren en andere betrokkenen.

24/7
Gericht op het voorkomen van het bovenstaande bestaat de beveiliging van datacenters uit een reeks van proactieve maatregelen. De 24/7 serverruimte beveiliging varieert van fysieke bewakers tot een volledige omheining van het gebouw, en van CCTV (Closed Circuit televisie) tot een mantrap (sluis)beveiliging en toegangscontrole op persoonlijk profiel.

Certificering

Om onafhankelijk de kwaliteit van de serverruimte dienstverlening in de datacenters te kunnen waarborgen, ondergaan deze ruimtes beoordelingen voor meerdere certificeringen. De meest voorkomende certificaten voor datacenters zijn PCI DSS, ISAE 3402 – SOC 1, SOC 2, SOC 3, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22301 en NEN 7510.

Remote hands

De term remote hands is in de praktijk meestal verbonden met de diensten in een serverruimte. Het is de gangbare Engelse uitdrukking voor ‘handen op afstand’. Als klant van een colocatie provider die rackspace aanbiedt in een datacenter, is het handig om fysieke handelingen rondom je apparatuur aldaar, uit te kunnen besteden. Zo hoef je niet voor vaak relatief kleine, maar noodzakelijke handelingen op soms ongunstige momenten zelf af te reizen naar het datacenter. Dat levert zowel snelheid als een grote tijdsbesparing op. Het eerste is bovendien van extra belang wanneer onverhoopt sprake is van een acute situatie.

Smart hands
In plaats van remote hands hebben we het ook wel over smart hands. Met beide wordt hetzelfde bedoeld. Bij deze serverruimte dienst zijn technisch gespecialiseerde datacentermedewerkers beschikbaar voor ‘on demand’ werkzaamheden ter plekke. Veelal betreft het routinetaken aan de IT-(netwerk)apparatuur waarvoor in beginsel de huurder van de serverruimte zelf verantwoordelijk is. Voorbeelden van remote hands zijn visuele inspectie en het verzorgen van bekabeling of een simpele aansluiting. Ook kan sprake zijn van het oplossen van (kleine) storingen. Maar de managed remote hands diensten kunnen, in overleg, nog wel verder gaan dan dat.

Tijds- en kosteneffectief
Vanzelfsprekend betaalt de klant voor deze meestal kostenbesparende diensten. Die kosten zijn al dan niet inbegrepen in het vaste serverruimte abonnement. We spreken van kostenbesparend; aangezien anders de eigenaar zelf of een werknemer hiervoor tijd zou moeten vrijmaken. Zeker inclusief reistijd zou deze dan veel méér tijd kwijt zijn dan de datacenter medewerker met zijn of haar ‘remote hands’.

Servers plaatsen via DC1.AMSTERDAM

Je IT-hardware plaatsen via colocatie provider DC1.AMSTERDAM? Dan sluit je aan bij een bekende serverruimte dienstverlener die zijn business class diensten zorgvuldig bouwt rondom het rack. Je kunt er al vanaf één rack unit terecht. Onze rackspace bevindt zich in hoogwaardige datacenters die in elk opzicht met hun tijd meegaan. DC1.AMSTERDAM regelt bovendien in één moeite door ook je zakelijke internet en hybride connectiviteit.

Een serverruimte levert rackspace voor servers en andere IT-apparatuur in een datacenter, samen met fundamentele diensten die gericht zijn op professionele stroomvoorziening, koeling, brandveiligheid, beveiliging, certificering en remote hands.

Waarom een serverruimte huren bij DC1.AMSTERDAM?

Waar kun je het beste een serverruimte huren? Bij welke provider en in welk datacenter? Er zijn meerdere serverruimte aanbieders, maar welke past het best bij je onderneming, bij het type hardware en de overige wensen op maat? Op deze pagina schreven we al wat het begrip serverruimte precies inhoudt. Tijd om iets meer te vertellen over de kenmerken waarmee juist DC1.AMSTERDAM zich hierbij onderscheidt.

Voordelen: zoals serverruimte en connectiviteit in één

DC1.AMSTERDAM verzorgt hoogwaardige zakelijke serverruimte diensten. Verdiep je je in een serverruimte en kom je bij ons terecht? Dan kun je rekenen op de volgende voordelen.

Het eerste deel van onze colocatie diensten bestaat onder meer uit de zekerheid dat je met DC1.AMSTERDAM een partner treft die werkt vanuit intrinsieke professionaliteit. Dat hangt nauw samen met ons enthousiasme voor de uitdagende techniek achter het verhuren van de serverruimte. Onze intrinsieke professionaliteit zie je eveneens terug in het gegeven dat we werken met en vanuit de liefde voor het rack. En in alles wat daarbij komt kijken, voor een veelomvattende, goede aansluiting op maat. Gericht op klant, wensen en apparatuur.

Werken ‘vanuit het rack’. Overal op deze site kun je het lezen: dát staat bij ons centraal. Of je nu een redundant opgezette serverruimte huurt met een shared rack of één of meerdere full racks afneemt. Vanuit de basis, ofwel het rack zelf, geven we invulling aan alle overige colocatie diensten. Dat doen we zakelijk, adequaat en behulpzaam vanuit een coöperatieve insteek. Dat zie je overal in terug. Van ons eenvoudig navigeerbare dashboard (met een duidelijk overzicht van alle diensten, facturen en specificaties) tot in de brede dienstverlening in en rond de energiezuinige, moderne datacenters. Daarbij laten we kwaliteit prevaleren, maar wel prijsbewust, zodat onze serverruimte prijzen niet te hoog hoeven zijn.

(Internet)connectiviteit

Het tweede deel van onze colocatie diensten? Dan komen we bij het alles-in-1 aanbod van zowel een serverruimte als zakelijke (internet)connectiviteit. We bieden via één aanspreekpunt meteen ook een geïntegreerde oplossing voor de best passende DSL of glasvezel internetverbinding. Evenals hybride IT met een flexibele toegang tot de public cloud, en dat doen we vanaf al onze datacenter locaties. Je hoeft voor het zakelijk internet en een geschikt abonnement dus niet op zoek naar een externe partner! Met cloud connect, hybride IT en zakelijk internet via DC1.AMSTERDAM kies je bovendien automatisch voor de hoogste snelheden en prestaties. Verderop deze pagina lees je méér.

Kortom, kiezen voor DC1.AMSTERDAM is gunstig om deze redenen:

 1. Serverruimte op het hoogste zakelijke niveau
 2. Eén partner voor zowel een serverruimte als connectiviteit
 3. Alles rondom het rack in één moeite door professioneel uit handen
 4. Moderne, veilige en energiezuinige datacenters
 5. Serverruimte, Datacenter Advies, Cloud Connect én Zakelijk Internet
 6. Gedreven door een groot enthousiasme voor de techniek
 7. Laagdrempelige, coöperatieve onderneming zonder opsmuk
 8. Gunstige prijzen; desondanks het beste qua zekerheid en kwaliteit
 9. Prettig werkend dashboard: het DC1.AMSTERDAM Partner Portaal
 10. Een serverruimte al vanaf één RU; hoge service met het rack als vertrekpunt

HET RACK CENTRAAL

Meerdere racks. Een heel rack. Of een shared rack? Bij ons staat, altijd, het rack centraal.

Je bent al welkom vanaf één losse unit. Wat je ook wilt, alles rondom het rack regelen wij. Een complete colocatie service. Een geschikt datacenter. Cloud connect. En zakelijk internet.

ÉÉN CONTACTPUNT

DC1.AMSTERDAM is colocatie en connectiviteit in één. We hebben alle diensten in beheer.

Een krachtig colocatie pakket. Inclusief alle bijbehorende diensten. Van rack (/unit) en hulp bij datacenterkeuze tot internetconnectiviteit (1Gbps of 10Gbps). Kies DC1.AMSTERDAM en… direct klaar.

LIEFDE VOOR TECHNIEK

Onze colocatie en bijbehorende diensten draaien om de techniek. En om de liefde daarvoor.

Dat maakt ons tot een technische onderneming pur sang. Met medewerkers die graag en no-nonsense hun werk doen. Recht vanuit het hart. Met veel kennis, ervaring en kunde.

KWALITEIT (1)
& PRIJS (2)

Betrouwbaarheid bóven budget: wij kiezen voor kwaliteit. Maar wel prijsbewust.

We zijn niet duur. Al gaan we ook zeker niet voor ‘goedkoop’. Onze datacenters en faciliteiten zijn van de allerbeste kwaliteit. Als degelijke basis voor een langdurig financieel aantrekkelijke keus.

DE MENS ALS MAATSTAF

Onze coöperatieve onderneming is laagdrempelig. Direct bereikbaar. En oplossingsgericht.

Serieuze vragen verdienen een serieus antwoord. Het is onze natuurlijke neiging om je een krachtig advies en mooie oplossing aan te reiken. Snel, adequaat, persoonlijk en op maat.

Datacenterkeuze

Je keuze maken voor de serverruimte provider is nauw verbonden met de keuze voor een datacenter. Al onze datacenter locaties zijn ingericht volgens de huidige veeleisende normen, zoals we bovenaan deze pagina al uitgebreid hebben toegelicht. Ze bieden onder meer de hoogste standaarden voor security, safety en redundancy. Ze zijn tevens gunstig gelegen en dus goed bereikbaar. Deze datacenters behoren tot het internationale netwerk van onze strategisch partners Digital Realty en NorthC. Aldaar combineren we een betrouwbare serverplek met een pasklare, tevens voordelig geprijsde oplossing voor het netwerkvraagstuk. Natuurlijk zijn ook de secundaire voorzieningen goed op orde. Van beschikbare vergader- en ontvangstruimtes met koffie tot aan goede parkeergelegenheid.

Duurzaam datacenter groeit met je mee
Deze duurzame datacenters zijn stuk voor stuk ook alvast goede serverruimte locaties voor eventueel toekomstige opschaling, bij groei van je bedrijfsactiviteiten. De exacte keuze voor een serverruimte datacenter maak je hoe dan ook niet zomaar. We geven je daarom graag de mogelijkheid om vrijblijvend een gezamenlijke bezichtiging in te plannen. Een telefonische toelichting om je te helpen bij het kiezen van het datacenter, kan natuurlijk ook.

Serverruimte mogelijkheden

Voor het plaatsen van je server(s), switch(es), router(s) en overige IT-apparatuur kun je een serverruimte kiezen op kleinere of grotere schaal. De colocatie provider biedt in samenwerking met het datacenter een full rack ofwel een heel rack, een half rack of een andere maat shared rack. Of kies voor een reeks van racks in een afgeschermde omgeving. Denk bij een privé ruimte met serverkasten aan een private cage, een private corridor of een private suite. Ook DC1.AMSTERDAM biedt een flexibel aantal rack units, op maat gemaakt voor de onderneming en de bijbehorende IT-wensen, als basis voor de verdere colocatie diensten.

Over een full rack hadden we het al. De meest gebruikte variant is die van 19 inch breed en meestal 42 tot 47 rack units hoog, à 1,75 inch per unit. De diepte van zo’n heel rack is meestal 100 of 120 centimeter. Een half rack houdt meestal in dat je gemiddeld 21 rack units afneemt in één van de genoemde 19 inch serverkasten. Behalve de hoogte en daarmee het aantal beschikbare rack-eenheden, verschillen semi racks niet van de full racks. Kies je voor een shared rack dan huur je een x-aantal rack units van 1,75 inch / 4,445 centimeter hoog, per unit geschikt voor één zogeheten platte server of andere 1U hardware.

Kies je bij het huren van een serverruimte voor een private cage? Dan beschikt je onderneming of organisatie over meerdere serverracks omsloten door een transparant hekwerk. Een private suite houdt verder hetzelfde in, maar is zelfs volledig ommuurd. Is sprake van een private corridor dan is de afgeschermde serverruimte in het datacenter bovendien uitsluitend bereikbaar voor de eigen medewerkers.

Overige serverruimte en datacenter diensten
Alle opties gaan gepaard met het afnemen van de overige datacenter diensten zoals beschreven op deze serverruimte uitlegpagina. Verder bestaan de serverruimte mogelijkheden ook uit het zelf regelen of uitbesteden van de benodigde oplossingen voor de (internet)connectiviteit.

Serverruimte prijzen

Zie hier het prijsoverzicht van de serverruimte oplossingen van DC1.AMSTERDAM. Zoals je kunt zien, is vanzelfsprekend redundante voeding (A + B feed) in elk pakket inbegrepen. De 19″ colocatie racks hebben een diepte van 1,20 meter. De stroomkosten zijn op basis van verbruik, uitgezonderd bij het shared rack pakket. We bieden een redundante internet uplink (1Gbps of 10Gbps) bij full racks. Internet dataverkeer en bandbreedte zijn altijd inbegrepen (flat fee). Eveneens inbegrepen zijn IPv4 (8x) en IPv6 adressen. Hetzelfde geldt voor de beste veiligheid en bewaking, en is er 24/7 toegang tot het rack.

RACKSPACE
PER RACK UNIT

€ 100,45 PER MAAND

19″ colocatie rack unit
(1U x 60cm x 120cm)

Redundante voeding (A + B feed)

0,5A stroomverbruik inbegrepen

Enkelvoudige UTP uplink (1Gbps)

1Gbps internet dataverkeer / bandbreedte inbegrepen

IPv4 (8x) en IPv6 adressen

Pantry (koffie en thee)

MEEST POPULAIR

RACKSPACE
per Rack – 1Gbps

€ 900,90 PER MAAND

19″ colocatie rack
(46/47U x 60cm x 120cm)

Redundante voeding (A + B feed)

Stroomkosten op basis van werkelijk verbruik

Redundante fiber uplink (1Gbps)

1Gbps internet dataverkeer / bandbreedte inbegrepen

IPv4 (8x) en IPv6 adressen

24/7 toegang tot het rack

Pantry (koffie en thee)

RACKSPACE
per rack – 10Gbps

€ 1032,15 PER MAAND

19″ colocatie rack
(46/47U x 60cm x 120cm)

Redundante voeding (A + B feed)

Stroomkosten op basis van werkelijk verbruik

Redundante fiber uplink (10Gbps)

10Gbps internet dataverkeer / bandbreedte inbegrepen

IPv4 (8x) en IPv6 adressen

24/7 toegang tot het rack

Pantry (koffie en thee)

Vermelde tarieven zijn exclusief btw.

Het stroomtarief (per kWh) is de actuele toegewezen waarde in ons aanbod.
Aangezien het stroomtarief onderhevig is aan marktomstandigheden,
kan dit een prijswijziging dicteren van het stroomtarief in de toekomst.

“Wij zijn blij met onze nieuwe, eigen serverruimte. DC1.AMSTERDAM luisterde aandachtig naar onze wensen en eisen, dat merkten we ook aan het serverruimte advies dat daarop volgde. Daarna hebben ze het ook zo voor ons ingericht, inclusief internetverbindingen voor zowel de serverruimte als op kantoor. Deze combinatie verlaagde voor ons tevens de totale operationele kosten ten opzichte van onze voormalige serverruimte situatie.”

Alles-in-1

DC1.AMSTERDAM levert een totaalpakket aan serverruimte diensten, als One Stop Shop oplossing. Je kunt bij ons in één moeite door zowel een serverruimte als (internet)connectiviteit afnemen – alles-in-1 – tegen bovendien lagere kosten. Standaard inbegrepen is een breed pakket aan geheel up-to-date datacenter voorzieningen. Onze datacenter locaties bij Digital Realty en NorthC bieden de beste voorwaarden voor het realiseren van de gewenste uptime van je servers en voor het soepel werken van de overige hardware.

Connectie
Verder kunnen we netwerkverbindingen verzorgen: cloud connect voor extra flexibiliteit en performance. Via ons zijn er daarnaast directe, low latency verbindingen instelbaar tussen je IT-infrastructuur en de wereldwijde cloud oplossingen. Ook is zakelijk internet op kantoor en redundante datacenter internetconnectiviteit op basis van 1Gbps of 10Gbps beschikbaar, voor één vaste prijs.

Gunstige stroomtarieven
De stroomkosten zijn bij afname van een heel rack variabel. Zo betaal je alleen voor wat je werkelijk afneemt. Ook bij rack units (shared rack) houden we de stroomkosten zo laag mogelijk. Naast het aantal rack units per apparaat stemmen we namelijk ook het stroomverbruik zo efficiënt mogelijk af per apparaat; met een stroompakketkeuze van 0,5A (115W), 1,0A (230W) of 2,0A (460W).

Rechtstreeks via DC1.AMSTERDAM: zowel een serverruimte als connectiviteit

We stipten het al aan. In één moeite door regel je bij DC1.AMSTERDAM niet alleen een serverruimte, maar eveneens zakelijke (internet)connectiviteit. Zonder apart afspraken te hoeven maken met externe aanbieders van DSL- en glasvezel internetabonnementen. En zonder afzonderlijk regelwerk te hoeven verrichten met aanbieders van cloud connect en hybride IT, aangezien je via ons meteen de beste oplossingen op dit vlak kunt samenstellen.

Zakelijk internet
DC1.AMSTERDAM verzorgt zelf het hele netwerk, aangevuld met fiber trajecten voor de verbinding tussen de geografische locaties. We hebben daarvoor een samenwerking met vaste glasvezelpartners. Daarbij bieden we tevens de optie om al je DSL- en glasvezelverbindingen mee te verhuizen. Zowel IPv4 als IPv6 verbindingen zijn voorhanden. Onze onafhankelijke connectiviteitsdienst Zakelijk Internet biedt een lage latency, stabiele verbinding en bovendien, vanuit ons Partner Portaal, een helder inzicht in de (hoge) snelheden. Bij onze redundante internetconnectiviteit is er keuze uit 1Gbps of 10Gbps.

Hybride cloud verbindingen
Hybride IT is de standaard. We bieden cloud connect aan voor maximale flexibiliteit en performance. Via ons zijn er directe, low latency cloud verbindingen instelbaar tussen je IT-infrastructuur en Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Oracle Cloud, Salesforce Cloud, SAP Cloud Platform en Nutanix Enterprise Cloud.

Direct geregeld: serverruimte inclusief (internet)connectiviteit
Kortom, naast één contact voor al je serverruimte en rackspace wensen, biedt DC1.AMSTERDAM ook ‘en passant’ geïntegreerde (internet)connectiviteit.

Meer over DC1.AMSTERDAM

DC1.AMSTERDAM levert serverruimte diensten en zakelijke netwerkverbindingen, met als kernwaarden betrouwbaarheid en continuïteit. Vanuit onze coöperatieve insteek en een gebundelde expertise leveren wij de serverruimte- en connectiviteitsdiensten die onze klanten verlangen. Samen met onze solide partners werken we op betrokken wijze aan onze colocatie dienstverlening, financieel aantrekkelijk en zonder opsmuk.

Ontstaan vanuit een sterke wens
DC1.AMSTERDAM Colocation is ontstaan vanuit een sterke wens. Namelijk om iets te doen tegen de versobering van de colocatie diensten bij minder moderne datacenters. En er was, zo rond 2020, nog een andere motivatie voor de oprichters DOCKTERA, A2B Internet en High5!: het huren van een serverruimte kon completer, makkelijker én goedkoper, vonden zij. Intussen biedt DC1.AMSTERDAM zowel betere kwaliteit als ook gunstige prijzen door als één partij de krachten te bundelen.

DC1.AMSTERDAM staat, samengevat, voor…
DC1.AMSTERDAM staat voor een betrouwbare serverruimte én connectiviteit via één aanspreekpunt. We bieden rackspace in moderne datacenters en het rack staat daarbij altijd centraal. We zijn een krachtige, coöperatieve onderneming met een gebundelde expertise. Samen met solide partners streven we bij onze serverruimte diensten naar de hoogste mate van betrouwbaarheid en continuïteit. En naar de best mogelijke financiële en technische condities hiervoor. DC1.AMSTERDAM is hiermee een business partner met één oplossing voor Serverruimte, Datacenter Advies, Cloud Connect en Zakelijk Internet.

Vrijblijvend contact opnemen voor het huren van een serverruimte

Serverruimte huren? Nog bezig met oriënteren? We informeren je graag verder.

DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Company
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Agreements
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Users
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Rackspace
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Rackspace Usage
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Orders