In het Nederlands én in het Engels: onze website verrijkt

‘Business Class Colocation in the Amsterdam region’. Zo begint de nieuwe Engelstalige versie van de website van DC1.AMSTERDAM. Een volgend professioneel hoofdstuk in waar we in onze IT business voor stáán.

DC1.AMSTERDAM opereert internationaal en daarbij hoort vanzelfsprekend ook volwaardige internationale communicatie. Per december 2023 is onze gehele website daarom óók te raadplegen in het Engels.

Productief kalenderjaar

Als turn key colocatie provider – die zich naast full rackspace óók blijvend richt op shared colocatie, al vanaf één rack unit – hebben we een productief kalenderjaar achter de rug. Niet alleen in het verder ontwikkelen van onze technische faciliteiten en diensten rondom serverruimte en rackspace, in combinatie met connectiviteit. Ook hebben we bewust en actief gewerkt aan een verrijking van onze website.

Volledige, internationale website versie

Onze kwalitatief sterke dienstverlening, met een hoge mate van persoonlijke inbreng, staat helder en herkenbaar beschreven op www.dc1.amsterdam. In het Nederlands, maar inmiddels eveneens op onze Engelstalige variant. Ook daarbij hebben we bewust gekozen voor een kwalitatieve aanpak. Dat wil zeggen; voor een volledige 1-op-1 website versie, professioneel vertaald.

Veelvuldige vraag

Hiermee leggen we ook internationaal snel en goed uit wie we zijn, wat we doen en waarmee we je kunnen helpen. Dit mede gedreven door de vanzelfsprekende, veelvuldige vraag daarnaar, in onze internationaal georiënteerde IT business.

Naar de Engelstalige site? Klik dan hier.

Over DC1.AMSTERDAM

DC1.AMSTERDAM staat voor betrouwbare colocatie én connectiviteit via één aanspreekpunt. We bieden rackspace in moderne datacenters en het rack staat daarbij altijd centraal.

We zijn een krachtige, coöperatieve onderneming met een gebundelde expertise. Samen met solide partners, zoals onze professionele datacenters, streven we bij onze colocatie diensten naar de hoogste mate van betrouwbaarheid en continuïteit. En naar de best mogelijke financiële en technische condities hiervoor.

DC1.AMSTERDAM: één partner, één oplossing voor Colocatie, Datacenter Advies, Cloud Connect en Zakelijk Internet.

DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Company
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Agreements
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Users
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Rackspace
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Rackspace Usage
DC1.AMSTERDAM Partner Portal Menu Orders